تبلیغات
حسابداری ،مدیریت و اقتصاد - سیستم های حسابداری
 

سیستم های حسابداری

نوشته شده توسط :حسام قدمی
جمعه 7 آبان 1389-06:21 ب.ظ

تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تکوین حسابداری نیست چرا که هرکجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است که مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.
حتی اساتید صاحب نظر حسابداری نیز در کتاب های خود (به خصوص در کتب حسابداری مدیریت و شعبات آن مانند حسابداری صنعتی) سیستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش یا فن حسابداری مطرح کرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد کرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداری را در اصل یک سیستم اطلاعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری به زمانی مربوط می شود که انسان اولیه با شمارش آشنا شد
آثار تاریخی به دست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد که در حکومت های نخستین و حتی قبایل و اقوام اولیه نیز برای ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری و گرفتن مالیات و طرح و پرداخت مخارج حکومتی، روش هایی ابداع شده که اگر شباهتی با حسابداری امروز ندارد ولی نشان از قدمت و سابقه تاریخی این رشته از دانش اجتماعی بشر دارد.
با وجود این سابقه طولانی، عمر حسابداری نوین به قرون وسطی و انقلاب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری که افزایش چشمگیر تولیدات صنعتی، رونق مبادلات تجاری و تولد موسسات و شرکت های بزرگ را به ارمغان آورد. از این تاریخ بود که دیگر اداره کنندگان موسسات و شرکت ها لزوماً صاحبان آن نبودند.
سرمایه گذاران نگران اندوخته هایشان، مدیران در اندیشه ارزیابی عملکردهای خود و دولت ها در فکر تامین مخارج اداره مملکت و بانک ها و موسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نیازمند اطلاعاتی بودند که فراهم کردن آنها با روش های قبلی ممکن نبود و این عوامل باعث ابداع روش ها، پذیرفتن قراردادها و اصول و موازینی شد که تدوین این اصول و روش ها، حسابداری نوین را پایه گذاری کرد. بررسی تحولات سیستم های حسابداری در ایران خود نیازمند تحقیقی پردامنه است و آنچه در این رساله به آن پرداخته شده، مروری بر مقالات و نوشته هایی است که در این زمینه انتشار یافته و در دسترس بوده است.
▪ تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران را می توان در ادوار زیر مورد مطالعه قرار داد:
۱) ایران قبل از اسلام
۲) ایران بعد از اسلام تا دوران قاجاریه
۳) از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
۴) از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
۵) از اوایل دهه چهل تاکنون
۱) سیستم های حسابداری در ایران قبل از اسلام
از چگونگی سیستم های مالی و نحوه نگهداری حساب ها در ایران قبل از اسلام آثار مکتوب قابل توجهی در دست نیست. آنچه که مسلم است در امپراتوری های هخامنشی و ساسانی حجم بزرگی از فعالیت های دیوانی و حکومتی به گرفتن باج و خراج از حکام ایالات و ولایات و پرداخت موجبات سپاهیان و دیگر عوامل حکومتی اختصاص داشته که جهت نگهداری اطلاعات آن قطعاً سیستم های دقیق و مناسبی وجود داشته است، ولی متاسفانه به جز نوشته های تاریخی معدودی از محققین مانند ویل دورانت در کتاب هایی نظیر تاریخ تمدن، آثار مستند دیگری در این مورد در دست نیست.
طبق این مستندات، در این دوران افرادی که به چشم و گوش شاه موسوم بودند ضمن کارهایی که انجام می دادند مسئله نظارت بر جمع آوری خراج را نیز بر عهده داشتند. این نظام بدون اینکه تغییرات عمده ای در آن ایجاد شود تا قبل از اسلام به همین شکل ادامه داشته است.
۲) سیستم های حسابداری در ایران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاریه
در پی پذیرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادی همانند دیگر شئون اجتماعی تحت تاثیر تعالیم مقدس اسلام دگرگونی بنیانی یافت ولی این دگرگونی عمدتاً در روابط فردی و ارتباطات تجاری شخصی خودنمایی کرد و در دیوانسالاری حکومت های ایرانی که به جز یکی دو سلسله (صفویان و افشاریان) می توان آنها را حکومت های کوچک محلی نامید نمود مشخصی از قوانین اسلامی دیده نمی شود. شاید دلیل این موضوع عدم اعتقاد حکومت های نخستین اسلامی مانند امویان و عباسیان به اجتهاد در بنیانگذاری روش های مالی و اداری بر اساس تعالیم قرآن کریم و دستورات پیامبران عظیم الشان آن بوده است. به هر تقدیر اطلاعاتی که از دوران اولیه حکومت های اسلامی مضبوط است نشان می دهد برادران برمکی (یحیی و جعفر برمکی) سیستم مالی دقیقی در دربار هارون الرشید ایجاد کرده بودند که در قالب یک دیوان محاسبات عملیات مربوط به ثبت و ضبط عایدات مخارج حکومت وی را انجام می داده است.
۳) سیستم های حسابداری از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
در دوران قاجاریه یک تحول ابتدایی در مورد سیستم های مالی در ایران ایجاد شد که نقطه اوج آن دعوت مستشاران آمریکایی نظیر ژنرال شوراتسکف در امور ژاندارمری و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالی بوده و این شخص یک سلسله فعالیت ها در زمینه ایجاد نظام های مالی و مالیاتی را آغاز می کند که به دنبال قتل گریبایدوف و اولتیماتوم دولت روس، دولت ایران به اجبار وی را از ایران اخراج کرده و به کار او پایان می دهد.
بعدها فردی آمریکایی به نام دکتر آرتور میلسپو به ایران دعوت می شود و او سیستم هایی در وزارت دارایی و گمرکات ایجاد می کند که بعضی از این سیستم ها هنوز در برخی موسسات دولتی رایج است. اعطای امتیاز استخراج نفت به ویلیام ناکس دارسی و به دنبال آن تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس و همچنین اعطای امتیاز تاسیس بانک های استقراضی و شاهنشاهی به بیگانگان در اواخر دوران قاجاریه، زمینه را برای ورود روش های مالی و اداری پیشرفته به کشور فراهم ساخته ولی این روش ها تا مدت ها در حصار همین موسسات و بنگاه های اقتصادی باقیمانده و راهی در سایر موسسات و دوایر دولتی یا خصوصی پیدا نمی کند.
۴) سیستم های حسابداری از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
نطفه حسابداری و حسابرسی نوین با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی آن بسته می شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شدید اوضاع اقتصادی، کسری بودجه و استقراض های خارجی فزاینده و تشدید حیف و میل های دیوانیان و درباریان، افزایش خودکامگی و دخل و تصرف های حکام ایالات و ولایات به پیروزی می رسد. پیدایش مفاهیم و ابزارهای دفترداری و حسابداری نوین (عمدتاً دولتی) در ایران موارد چنین مشغله ای بوده است که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس می یابد. نخستین قوانین مالی و اقتصادی یادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است.
در این دوره است که نخستین بودجه نوین کشوری، نخستین قانون مالیاتی (قانون مالیات بلدی بر وسائط نقلیه مصوب ۱۳۲۸ قمری)، نخستین قانون تجاری (قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب ۱۳۲۸ قمری) و بالاخره نخستین قانون حسابداری و حسابداری دولتی (قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۲۹ قمری) به تصویب می رسد.
فکر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداری، اولین بار در دهه اول قرن توسط بانک ملی ایران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده ای برای کارآموزی و مطالعه در رشته های مختلف بانکی، منجمله حسابداری به بانک های خارج فرستاده شدند و سپس در سال ۱۳۱۵ یک گروه ۱۲ نفری را که از طریق کنکور انتخاب شده بودند برای تحصیل علمی و عملی در رشته تخصصی حسابداری به انگلستان اعزام کردند. به همت تعدادی از فارغ التحصیلان یاد شده سرانجام شرکت ملی نفت در سال ۱۳۳۶ موافقت خود را با تاسیس یک آموزشگاه عالی حسابداری اعلام کرد. این آموزشگاه که از سال ۱۳۵۳ شمسی نام دانشگاه حسابداری و علوم مالی به خود گرفت دارای دوره هایی تا سطح فوق لیسانس بود.
ناگفته نماند که بعضی موسسات فرهنگی دیگر نیز از قبیل موسسه علوم بانکی، دانشکده بازرگانی، دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و... تدوین رشته های مختلف حسابداری را تا حدودی در برنامه خود گنجانیدند.
۵) سیستم های حسابداری از اوایل دهه چهل تاکنون
تغییرات ساختار اقتصادی در سال های ۱۳۴۲ و بعد از آن و گسترش نظام اقتصادی نوینی که نام سرمایه داری وابسته گرفت سبب شد که حسابداری به عنوان فنی که نیازهای اطلاعاتی موسسات و شرکت های جدید التاسیس را برآورده می ساخت، مطرح شود.
این نیاز روزافزون بازار کار به وجود حسابداران تحصیل کرده موجب آن شد که موسسات آموزش حسابداری رونق یابد. یکی از پیامدهای تحولات اقتصادی، اجتماعی یاد شده ظهور گروه های صنعتی بزرگ مانند گروه کفش ملی، گروه صنعتی بهشهر و چند شرکت خودرویی از قبیل شرکت جیپ (پارس خودرو)، شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو)، شرکت سایپا، زامیاد و... بود و همچنین با سرازیر شدن سرمایه های خارجی به ایران چندین شرکت و موسسه چندملیتی دارویی و صنعتی در ایران تشکیل شد که وجود این گروه های صنعتی و مجتمع های تولیدی بزرگ که به مناسبت حجم فعالیت های خود امکان اداره کردن آنها با سیستم های سنتی وجود نداشت، موجب شد که سیستم های مدیریت نوین با اقتباس از سیستم های مدیریت خارجی در آنها رایج شود.
استفاده از مشاوران خارجی در امر سیستم دهی در همه ابعاد فنی و مدیریت و از جمله سیستم های مالی و صنعتی موجب بروز تحولات جدی در سیستم های حسابداری این موسسات و به تبع آن گسترش روش های نوین و معرفی سیستم های جدید در سایر موسسات شد. تشکیل شعبات شرکت های بین المللی موجب شد که موسسات حسابرسی صاحب نام خارجی، مبادرت به تاسیس شعبه در ایران نمایند که از آن جمله موسسات کوپرز اند لیبراند، وینی مری، پیت مارویک و پرایس واترهاوس را می توان نام برد. اغلب این موسسات علاوه بر کار حسابرسی به امر طراحی سیستم های حسابداری مالی و صنعتی نیز مشغول شدند و به این ترتیب نقش مهمی در گسترش سیستم های نوین حسابداری در ایران بر عهده گرفتند.
شاید اولین سازمان و موسسه ایرانی که با هدف اشاعه مفاهیم نوین مدیریت و بهبود روش های اداری و سیستم های اطلاعاتی تشکیل شد سازمان مدیریت صنعتی بود که در سال ۱۳۴۱ با تصویب هیات وزیران به عنوان یک سازمان وابسته به وزارت صنایع، کار خود را آغاز کرد.
این سازمان بعدها در سال ۱۳۴۷ به صورت یک شرکت سهامی خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درآمد و تا به امروز فعالیت خود را در امر سیستم دهی و آموزش و تحقیق در همه زمینه های مدیریت منجمله طراحی و استقرار سیستم های حسابداری و مالی ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از کامپیوتر نیز در موسسات و شرکت های بزرگ نظیر شرکت ملی نفت ایران آغاز شد.
ابتدا در سیستم های عملیاتی مانند سیستم کنترل موجودی و انبارها و به تدریج در سایر سیستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداری مالی و صنعتی کاربرد کامپیوتر رایج شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اغلب موسسات یادشده منحل شدند و کارشناسان و کارکنان آنها جذب سایر سازمان ها و موسسات ایرانی شدند و بعضی مبادرت به تاسیس موسسات حسابرسی و خدمات مالی نمودند.
ملی شدن صنایع و مصادره شدن موسسات و شرکت های متعلق به وابستگان رژیم گذشته و لزوم کنترل های متمرکز از سوی سازمان هایی نظیر سازمان صنایع ملی بنیاد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر نهادها و ارگان هایی که متولی صنایع دولتی و تحت پوشش بودند، موجب شد که موسسات حسابرسی وابسته به این سازمان ها تشکیل شود.
از جمله این موسسات موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه بود. این موسسه پس از تشکیل، ضرورت ایجاد واحد خدمات مدیریت برای پاسخگویی به نیازهای مدیریت شرکت های تحت پوشش را احساس کرد و از این رو با دعوت از متخصصین صاحب تجربه اقدام به ایجاد چنین واحدی کرد. این موسسه که بعدها با تشکیل سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب پنجم دی ماه ۱۳۶۶) به آن سازمان منضم شد، در طول مدت فعالیت خود توانست نظام های حسابداری مالی و حسابداری صنعتی بسیاری را طراحی و اجرا نمایدنظرات() 


89ptdb8
شنبه 2 شهریور 1398 06:20 ق.ظ
9p5frtx viagra generic walmart <a href="http://sildenapharmacy.com/">via</a> buy generic viagra in usa <a href=http://sildenapharmacy.com/>good</a>
How Do You Get Hemorrhoids
جمعه 1 شهریور 1398 05:33 ب.ظ
Hi there, I found your web site via Google while looking for
a related topic, your website got here up, it seems to be
good. I've bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, simply became aware of your weblog via Google, and located that
it is truly informative. I am gonna watch out for brussels.

I will appreciate for those who continue this in future.

Numerous folks shall be benefited from your writing.
Cheers!
Painful Hemorrhoids
جمعه 25 مرداد 1398 06:47 ق.ظ
Woah! I'm really loving the template/theme of this blog.
It's simple, yet effective. A lot of times it's very
difficult to get that "perfect balance" between superb usability
and visual appearance. I must say that you've done a great job with this.
Also, the blog loads extremely quick for me on Internet explorer.

Excellent Blog!
vlanielzucull
دوشنبه 7 مرداد 1398 08:58 ب.ظ
xqpkwfinkjtd free viagra samples http://sualaptop365.edu.vn/members/keypajama9.102199/ - us pharmacy online cialis buy discount viagra <a href="https://tiny.cc/vinm9y">viagra canada</a>
tranielarulbv
دوشنبه 10 تیر 1398 03:19 ب.ظ
ktookskksuoj mexican pharmacy online buy <a href=http://northwestpharmacyph.com/>tadalafil generic best prices</a> generic cialis <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canada/cialis</a>
buy viagra canada
vfanielhlupob
دوشنبه 3 تیر 1398 02:19 ب.ظ
lgrxrojtbdbr viagra 100mg price http://viagracanadacialis.com/ - cialis no prescription canadian drug store discount cialis <a href="http://canadacialisproviagra.com/">cialis viagra canada</a>
viagra and cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 11:56 ب.ظ

Thanks. Quite a lot of write ups!

cialis 05 comprar cialis navarr we choice cialis uk we choice cialis uk cialis 05 generic cialis at the pharmacy cialis generic fast cialis online tadalafil 20mg sialis
http://gnexerta.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 08:22 ق.ظ

Terrific posts, Cheers!
cialis per paypa cialis cuantos mg hay tadalafilo order a sample of cialis buy cialis uk no prescription acheter cialis kamagra prices for cialis 50mg cialis 20mg preis cf cialis italia gratis cialis 5 mg para diabeticos
http://ginkticne.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 05:28 ب.ظ

Appreciate it. Quite a lot of information.

what is cialis prices on cialis 10 mg cialis qualitat cialis professional from usa cialis price thailand fast cialis online viagra or cialis achat cialis en itali import cialis acheter du cialis a geneve
liquid cialis
شنبه 1 تیر 1398 12:28 ق.ظ

You expressed it well!
cost of cialis per pill canadian cialis buy original cialis cialis pas cher paris discount cialis cialis kamagra levitra female cialis no prescription cialis generico online cialis for sale south africa cialis usa cost
http://inogted.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 08:26 ق.ظ

Good facts, Appreciate it!
cilas click here to buy cialis how to purchase cialis on line how much does a cialis cost buying cialis overnight buy cialis cheap 10 mg cialis pas cher paris buy cialis online legal brand cialis generic how do cialis pills work
Online cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:36 ب.ظ

Good facts, Thanks.
price cialis best generic cialis we like it cialis soft gel i recommend cialis generico generico cialis mexico acquistare cialis internet safe dosage for cialis generic cialis review uk cialis 5mg cialis 5 mg para diabeticos
http://tiophera.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:24 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis 5mg prix buy generic cialis tadalafilo cialis prezzo in linea basso canada discount drugs cialis what is cialis cialis professional from usa cialis taglich click here take cialis discount cialis
http://inpose.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:02 ق.ظ

Amazing all kinds of terrific information!
link for you cialis price ou acheter du cialis pas cher 5 mg cialis coupon printable cialis italia gratis prices on cialis 10 mg cialis 20mg preis cf the best site cialis tablets cialis generique 5 mg trusted tabled cialis softabs cialis sans ordonnance
http://steamconssor.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:23 ق.ظ

Regards. Plenty of postings!

cialis italia gratis generic cialis 20mg tablets get cheap cialis cialis super kamagra we recommend cialis best buy where cheapest cialis achat cialis en suisse buy cheap cialis in uk overnight cialis tadalafil click here to buy cialis
cialis pills for sale
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:29 ب.ظ

Good knowledge. Many thanks!
generic cialis with dapoxetine sialis cialis generic availability pastillas cialis y alcoho cialis online cialis free trial cialis generika in deutschland kaufen acquistare cialis internet effetti del cialis generic cialis at walmart
http://faisiefo.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:54 ق.ظ

Amazing quite a lot of beneficial advice.
cialis authentique suisse cialis rckenschmerzen cialis for bph cialis bula acheter cialis meilleur pri cialis for sale south africa female cialis no prescription ou trouver cialis sur le net dosagem ideal cialis cialis price in bangalore
Cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:57 ق.ظ

Truly lots of beneficial facts.
precios cialis peru trusted tabled cialis softabs cialis prezzo al pubblico cialis tablets prices on cialis 10 mg ou trouver cialis sur le net cialis for sale in europa tarif cialis france only now cialis for sale in us cialis 200 dollar savings card
Cialis prices
شنبه 25 خرداد 1398 07:10 ق.ظ

Seriously all kinds of valuable data.
cialis uk next day are there generic cialis tarif cialis france cialis 20 mg cut in half cialis in sconto online cialis non 5 mg cialis generici buy cialis online cheapest where to buy cialis in ontario cialis professional from usa
http://butpomeck.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 05:05 ب.ظ

You've made the point.
prezzo cialis a buon mercato comprar cialis 10 espa241a cialis daily new zealand click now buy cialis brand cialis rezeptfrei sterreich cialis en 24 hora cialis en mexico precio cheap cialis cialis 5 effetti collaterali cialis qualitat
http://driptipa.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:43 ب.ظ

You definitely made the point!
cialis generico milano cialis billig comprar cialis 10 espa241a order a sample of cialis calis only here cialis pills cialis professional yohimbe bulk cialis cialis taglich no prescription cialis cheap
free cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 10:46 ب.ظ

Regards! I value this!
40 mg cialis what if i take cialis billig when can i take another cialis we like it safe cheap cialis cialis dose 30mg cialis 5 mg venta de cialis canada cialis kaufen bankberweisung canadian cialis cialis name brand cheap
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 12:20 ق.ظ

Superb posts, Thanks a lot.
canadian discount cialis preis cialis 20mg schweiz deutschland cialis online cialis generico try it no rx cialis cialis et insomni cialis 30 day sample cialis 5 mg schweiz we like it safe cheap cialis cialis side effects dangers
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:36 ب.ظ

Thanks a lot. Plenty of tips!

american pharmacy cialis preis cialis 20mg schweiz cialis kaufen cialis vs viagra we choice cialis pfizer india tadalafil 20 mg cialis authentique suisse cialis 30 day sample opinioni cialis generico cialis australia org
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 01:14 ب.ظ

Amazing content, Kudos!
cialis 20 mg cut in half cialis for sale cialis sicuro in linea cialis 5 mg cialis 200 dollar savings card brand cialis nl enter site very cheap cialis cialis pills brand cialis generic acquistare cialis internet
Nude Females
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 07:41 ق.ظ
Hello every one, here every person is sharing these kinds
of familiarity, thus it's nice to read this blog, and I
used to go to see this web site all the time.
http://ukcanadianpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 07:32 ق.ظ

You actually mentioned that well!
canada rx canadian discount pharmacies in canada buy vistagra online safe canadian online pharmacies legitimate canadian online pharmacies rated canada vagra drugs for sale in uk canadian pharmacies shipping to usa canada pharmacies online prescriptions canadian pharmacy viagra brand
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 12:00 ب.ظ

Terrific facts, Many thanks.
usa cialis online only now cialis 20 mg venta cialis en espaa walgreens price for cialis purchasing cialis on the internet we like it safe cheap cialis brand cialis nl click here to buy cialis cialis generico in farmacia cialis pills price each
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:49 ب.ظ

Whoa all kinds of awesome knowledge.
cialis sicuro in linea cialis arginine interactio cialis official site cialis cost does cialis cause gout chinese cialis 50 mg walgreens price for cialis cialis generico online cialis 05 how to purchase cialis on line
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:03 ب.ظ

Wow a good deal of helpful knowledge!
cialis 20 mg acquisto online cialis cialis 30 day sample order cialis from india cialis patent expiration we recommend cheapest cialis generic cialis at the pharmacy cialis without a doctor's prescription cialis 5mg does cialis cause gout
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox